Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

15 Chwefror, 2017

Rhowch ychydig yn fwy ar Ddydd San Ffolant eleni

 

I lawer, mae Dydd San Ffolant yn amser i fwynhau perthynas gariadus, ond i filoedd fenywod a phlant ar draws Cymru, bydd Dydd San Ffolant eleni yr un fath â phob dydd arall drwy’r flwyddyn, gan fyw mewn perthynas o ofn, rheolaeth gymhellol a cham-drin wrth law eu partner cyfredol neu gynbartner.

Mae rhai camdrinwyr yn defnyddio Dydd San Ffolant hefyd fel ffordd i godi ofn ar fenywod. Gall blodau, siocledi neu gardiau oddi wrth gynbartner anfon neges iasol at fenywod eu bod yn cael eu gwylio, nad yw’r berthynas ar ben ac na allan nhw ddianc.

Y llynedd yng Nghymru, ar y dydd ar ôl Dydd San Ffolant, roedd 242 o fenywod a 123 o blant yn derbyn cymorth mewn gwasanaethau lloches, a redir gan rwydwaith cenedlaethol o wasanaethau cam-drin domestig arbenigol. Y llynedd, cynorthwyodd y gwasanaethau arbenigol hyn 11,512 o oroeswyr trais a cham-drin a derbyniodd Llinell Gymorth Byw Heb Ofn Cymru 28,392 o alwadau a negeseuon ebost, yn gofyn am gymorth oherwydd trais rhywiol a cham-drin domestig.

Ar Ddydd San Ffolant eleni, rhowch ychydig yn fwy i ffrindiau ac aelodau o’r teulu sy’n byw mewn ofn neu sy’n cael eu cam-drin drwy roi gwybod iddyn nhw bod help a chymorth ar gael. Mae gwefan Byw Heb Ofn (yn Gymraeg a Saesneg) yn cynnig rhagor o wybodaeth am sut i gynorthwyo rhywun. Os ydych chi’n amau bod ffrind neu aelod o’r teulu yn byw mewn ofn neu’n dioddef cam-drin, crybwyllwch y pwnc eich hun pan nad yw’r camdriniwr o gwmpas. Gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi’n pryderu ac yn dymuno helpu, sicrhewch nhw nad eu bai nhw yw’r cam-drin, a’ch bod yn eu credu nhw. Ceisiwch beidio â beirniadu’r camdriniwr na’r berthynas, canolbwyntiwch ar y cam-drin a’u diogelwch nhw, a gwrandewch ar yr hyn maen nhw’n ei ddweud gan adael iddyn nhw eich arwain chi ar y ffordd orau i’w cynorthwyo.

Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar gael i chi, os hoffech chi siarad yn gyfrinachol am yr opsiynau a’r cymorth sydd ar gael. Boed hi’n Ddydd San Ffolant, neu unrhyw ddydd arall yn ystod y flwyddyn, mae modd i unrhyw un sydd angen help neu gymorth oherwydd cam-drin domestig neu drais rhywiol gysylltu â’r Llinell Gymorth ar 0808 80 10 800, ddydd a nos. Mae’r Llinell Gymorth yn gyfrinachol ac yn darparu gwybodaeth, cymorth a help i gysylltu â gwasanaethau lleol. Mae’r Llinell Gymorth bellach hefyd yn gweithredu darpariaeth sgwrsio gwe rhwng 9am a 9pm bob dydd ac mae rhagor o wybodaeth i’w chael yma.

Rhowch ychydig yn fwy i Cymorth i Ferched Cymru ar Ddydd San Ffolant eleni. Bydd rhoi cost tusw o rosod neu flwch o siocledi i Cymorth i Ferched Cymru hefyd yn ein helpu ni i barhau i ddarparu cymorth i fenywod a phlant a allai achub a newid eu bywydau. Anfonwch y neges destun: EVAW15 £10 (neu swm arall) i 70070 neu sefydlwch ddebyd uniongyrchol neu wneud un rhodd yn https://www.justgiving.com/welshwomensaid-wwa/Donate

Mae cam-drin domestig yn drosedd ddifrifol ac mae gan bawb ran i’w chwarae i godi llais a dileu’r cam-drin.

We're looking for 2 people to join our wonderful Business Support team. 💼Business Support Officers 💰£20,444.00 – £22,129.00 p/a pro rata 👉1 x Full time; 1 x Part time For more info & to apply, check out our website: welshwomensaid.org.uk/workwit… *Deadline approaching* pic.twitter.com/L2ThgbXRqF

About 7 hours ago from WelshWomensAid's Twitter