Latest News

 • Female* Head of Finance and Business Development

  Permanent, 37.5 hours a week

  Deadline: Thursday 15th January 2015

  Welsh Women’s Aid

 • Finance Officer

  Based at Women’s Aid in Monmouthshire, Abergavenny

  3 days per week

  £24,000 pro rata

  Temporary contract

  Would consider self employment
  Click here for more information

   

 • Fresh Start Project Worker Vacancy at Newport Women's Aid

  There is currently a vacancy at Newport Women's Aid for the role of Fresh Start Project Worker.

  Click here to view the job advert.

 • Project Manager EFIP Vacancy at Llanelli Women's Aid

  There is currently a vacancy at Llanelli Women's Aid for the role of Project Manager EFIP

  Click here to read the job advert.

 • Wales and England's Women's Aid issue statement on 'Delilah'

  Women's Aid England and Wales issue statement on 'Delilah'

  Fri, 12th Dec 14

  Eleri Butler, CEO of Welsh Women's Aid and Polly Neate, CEO of Women's Aid Federation of Engand said:

  "We ask the Welsh Rugby Union not to actively promote singing the song 'Delilah' as many people sing this song and don't realise what it's about - it is a man singing about killing his female partner, and in England and Wales this happens to two real women every week. It's a well known and popular song, but its message is nothing to celebrate.”

  If you live in Wales you can phone the All Wales Domestic Abuse & Sexual Violence Helpline (freephone) on 0808 80 10 800. You will be able to speak personally to a professionally trained Helpline staff member.

  Read the full statement here.

See All News

On average, a woman experiences 35 incidents of physical violence before reporting it to the police

 

Domestic abuse occurs irrespective of gender, race, class, age, religion, sexuality, mental ability, physical ability, income, lifestyle or geographical area of residence.

 

Y Ffeithiau

Bydd 1 o bob 4 menyw yng Nghymru a Lloegr yn dioddef cam-drin yn y cartref gan ei phartner neu gynbartner rhyw bryd yn ystod eu bywydau ac yn y DU, caiff 2 fenyw'r wythnos eu llofruddio gan bartner neu gynbartner.

Mae digwyddiadau o gam-drin yn y cartref yn cyfrannu at bron chwarter y troseddau treisgar ac fe ymosodir ar fenyw 35 gwaith ar gyfartaledd cyn iddi gysylltu â’r heddlu. Ond, nid yw’r term ‘cam-drin yn y cartref’ yn cynnwys trais corfforol yn unig - mae’n disgrifio unrhyw ymddygiad ymosodol a ddefnyddir gan un person i reoli a/neu ddominyddu person arall lle ceir neu y cafwyd perthynas agos â nhw. Mae hefyd yn cynnwys un aelod o’r teulu’n ceisio rheoli a/neu ddominyddu aelod arall.

Mewn 90% o ddigwyddiadau cam-drin yn y cartref, mae plant yn yr un ystafell neu yn yr ystafell drws nesaf. Hyd yn oed pan nad yw’n ymddangos bod plant yn cael eu cam-drin yn uniongyrchol eu hunain, dengys ymchwil eu bod yn debygol o fod yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd.
Mae traean o blant yn ceisio ymyrryd yn ystod ymosodiadau ac weithiau, bydd plant yn teimlo’n euog os nad ydynt yn helpu eu rhiant.
Amcangyfrifir bod rhwng traean a dau draean o blant sy’n byw mewn cartrefi lle caiff y fam ei cham-drin, mewn perygl o gael eu cam-drin yn uniongyrchol hefyd.
Am ragor o wybodaeth ar effeithiau cam-drin yn y cartref ar blant a phobl ifanc, cliciwch yma