Latest News

 • Young Person's Group Worker

  We are now recruiting for a Young Person’s Group Worker to deliver a new project in Safe AS within Cardiff Women’s Aid; The S.O.D.A club, which stands for “Survivors of Domestic Abuse”. The role includes helping to design, create and facilitate a group for teenagers who have experienced domestic abuse and who are suffering with suicidal thoughts and/or self-harm. The full job description and person specification is attached.

  Experience working with vulnerable teenagers in a group setting is essential.

  £20,500 per annum, 35 hrs per week.

  Contact Steph Healey manager@safeascwa.org.uk for an application form or to discuss the post on 02920 460566. Closing date Monday 24th November at 5pm.

  Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, this is a woman only post.
  Click here for more

 • 16 Days of Action, 16 Stories of Hope and Survival

  Welsh Women’s Aid are looking for 16 women who have experience of domestic abuse or violence against women to contribute to an eBook for the 16 Days of Action to End Violence against Women.

   

 • Press Release

  Click here to read Welsh Women's Aid's latest statement on Ched Evans.

 • New Vacancies at Carmarthen DAS

  There are two new exciting vacancies at Carmarthen Domestic Abuse Service.

  Click here to read more about the vacancy for Finance & Admin Support Worker

  or

  Click here to read more about the vacancy for Refuge Assistant.

  For more information or for an application pack, please contact Ruth on ruthgraham@carmdas.org

 • Press Releases

  Click here to read Welsh Women's Aid's press release on the reinstatement of Ched Evans -  Welsh Women’s Aid Ched Evans Reinstatement PR

  Click here to read Welsh Women's Aid's press release on the Home Office domestic abuse consultation -  Welsh Women’s Aid DA Offence Consultation PR

  Click here to read our press release on Welsh Women's Aid's evidence on the Gender-based Violence, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Bill - WWA Press Release on Evidence

See All News

On average, a woman experiences 35 incidents of physical violence before reporting it to the police

 

Domestic abuse occurs irrespective of gender, race, class, age, religion, sexuality, mental ability, physical ability, income, lifestyle or geographical area of residence.

 

Y Ffeithiau

Bydd 1 o bob 4 menyw yng Nghymru a Lloegr yn dioddef cam-drin yn y cartref gan ei phartner neu gynbartner rhyw bryd yn ystod eu bywydau ac yn y DU, caiff 2 fenyw'r wythnos eu llofruddio gan bartner neu gynbartner.

Mae digwyddiadau o gam-drin yn y cartref yn cyfrannu at bron chwarter y troseddau treisgar ac fe ymosodir ar fenyw 35 gwaith ar gyfartaledd cyn iddi gysylltu â’r heddlu. Ond, nid yw’r term ‘cam-drin yn y cartref’ yn cynnwys trais corfforol yn unig - mae’n disgrifio unrhyw ymddygiad ymosodol a ddefnyddir gan un person i reoli a/neu ddominyddu person arall lle ceir neu y cafwyd perthynas agos â nhw. Mae hefyd yn cynnwys un aelod o’r teulu’n ceisio rheoli a/neu ddominyddu aelod arall.

Mewn 90% o ddigwyddiadau cam-drin yn y cartref, mae plant yn yr un ystafell neu yn yr ystafell drws nesaf. Hyd yn oed pan nad yw’n ymddangos bod plant yn cael eu cam-drin yn uniongyrchol eu hunain, dengys ymchwil eu bod yn debygol o fod yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd.
Mae traean o blant yn ceisio ymyrryd yn ystod ymosodiadau ac weithiau, bydd plant yn teimlo’n euog os nad ydynt yn helpu eu rhiant.
Amcangyfrifir bod rhwng traean a dau draean o blant sy’n byw mewn cartrefi lle caiff y fam ei cham-drin, mewn perygl o gael eu cam-drin yn uniongyrchol hefyd.
Am ragor o wybodaeth ar effeithiau cam-drin yn y cartref ar blant a phobl ifanc, cliciwch yma