Latest News

 • Trustee Vacancies at Amman Valley Women's Aid

  There are vacancies on the Board of Trustees at Amman Valley Women's Aid.

  If you are interested in the postions, email avwatrustees@hotmail.co.uk or alternatively, ring Becky Issac or Jane Gould on 01269 597474 to request an application pack.

 • Walk a Mile In Her Shoes 2014

  Welsh Women’s Aid

  Walk a Mile in Her Shoes® 2014

  There is an old saying: "You can't really understand another person's experience until you've walked a mile in their shoes." Walk a Mile in Her Shoes® asks men to literally walk one mile in women's shoes. It's not easy walking in these shoes, but it is fun and it gets the community to talk about something that's really difficult to talk about: gender relations and sexual violence.

  On the 6th December Welsh Women’s Aid are asking men from all over Wales to join us for this one mile walk in high heels in recognition of the role you have to play in ending violence against women. It is a fun way of raising awareness and getting people talking!

   

  Date: 6th December 2014

  Time: meet 1.30pm

  Meeting place: Unite the Union, 1 Cathedral Rd, Cardiff CF11 9SD

   

  The walk will end at Porters Bar with speeches from Torchwood star, Gareth David Lloyd

  Any bright woman’s shoe is to be worn by participants. Welsh Women’s Aid are happy to provide shoes for you, please advise us of your shoe size on the registration form. People of any gender identity are also welcome to support and take part in the event.

   

  To enquire about the walk or to book your place please email; beckyjones@welshwomensaid.org.uk or download the registration pack; www.welshwomensaid.org.uk

   

  For more information on the ‘Walk a Mile in Her Shoes’ international campaign please visit http://www.walkamileinhershoes.org/

   

  Welsh Women’s Aid is grateful for the sponsorship provided by ITCS, Go Compare and Unite the Union

  If you are interested in taking part in Welsh Women's Aid's second Walk a Mile in Her Shoes, please read the information below and complete the registration form and declaration.

  Participant's Declaration

  Registration Form

   

   

   

 • Welsh Women’s Aid response to Home Office: Strengthening the Law on Domestic Abuse Consultation

  Welsh Women’s Aid responded to the Home Office Consultation regarding Strengthening the Law when concerning Domestic Abuse.

  To view our full response, click here.

 • All Parliamentary Groups Enquiry

  Welsh Women’s Aid responded to the All Parliamentary groups enquiry in to cuts to funding of Services across Wales.

  Thank you to all members who responded with evidence which we used as the basis for the response.

  Click here to view the full response.

 • Helpline Partnership Working

  Helpline Partnership Working


  The helpline has been working in partnership with Betsi Cadwaladr University Health Board for a number of years. Last month marked a milestone as the helpline completed the 1000th CAADA-Dash RISK Identification Checklist for MARAC agencies.


  Multi-Agency Risk Assessment Conferences (MARACs) are regular local meetings where information about high risk domestic abuse victims (those at risk of murder or serious harm) is shared between local agencies. By bringing all agencies together at a MARAC, and ensuring that whenever possible the voice of the victim is represented by the Independent Domestic Violence Advocate, a risk focused, co-ordinated safety plan can be drawn up to support the victim.

See All News

3 million women across the UK experience rape, domestic violence, forced marriage, stalking, sexual exploitation, trafficking and other forms of violence every year.

End Violence Against Women

Abuse in the home is not a rare problem, it is just rarely admitted as one

Hidden Hurt - http://www.hiddenhurt.co.uk

Cam-drin Rhywiol

Ystyr cam-drin rhywiol yw unrhyw weithred rywiol lle y gorfodir unigolyn i wneud rhywbeth yn erbyn ei ewyllys. Efallai bydd yr ymosodwr yn bygwth trais corfforol neu’n codi digon o ofn ar y dioddefwr fel bod y dioddefwr yn cyd-fynd â dymuniadau’r ymosodwr. Mae cam-drin rhywiol ymysg oedolion yn cynnwys gwahanol fathau o ymddygiad rhywiol amhriodol sy’n achosi gofid neu niwed i unigolyn.  Gall cam-drin rhywiol fod yn wirioneddol neu’n fygythiad ac mae’n achosi niwed corfforol ac emosiynol.

Gall cam-drin rhywiol ddigwydd o fewn priodas. Yn aml, ni chaiff yr heddlu wybod am drais priodasol ac nid yw’n cael ei gydnabod o fewn priodas hyd yn oed gan y rheiny sy’n dioddef y cam-drin. Yn ddiwylliannol, tybia llawer o fenywod ei bod yn ‘ddyletswydd’ arnynt i fodloni dyheadau a gofynion rhywiol eu gŵr neu bartner hyd yn oed os nad ydynt am wneud hynny. Ond, mae trais rhywiol yn drosedd, hyd yn oed os ydych chi’n adnabod yr unigolyn.

Gallai cam-drin rhywiol o fewn priodas hefyd beri i’r unigolyn sy’n dioddef y cam-drin deimlo mai nhw sydd ar fai amdano, neu efallai bydd yr ymosodwr yn ymddwyn fel petai’r cam-drin wedi digwydd gyda chaniatâd y dioddefwr, gan arwain at ddryswch ac euogrwydd.

Mae cam-drin rhywiol yn cynnwys:

·        Trais rhywiol

·        Gorfodi rhywun i gyflawni gweithredoedd rhywiol yn erbyn ei ewyllys (er enghraifft, pan fyddant yn dweud na, yn sâl neu’n flinedig)

·        Defnyddio gwrthrychau’n dreisgar yn ystod rhyw

·        Gorfodi rhywun i gael rhyw gydag unigolyn arall pan nad ydynt eisiau gwneud hynny

·        Rhannu straeon rhywiol amdanoch neu ddelweddau rhywiol ohonoch heb eich caniatâd

·        Eich galw’n enwau rhywiol neu fychanol

·        Gwrthod rhyw neu anwyldeb

·        Gorfodi rhywun i gyflawni gweithredoedd rhywiol o flaen eraill pan nad ydynt eisiau gwneud hynny

·        Gorfodi rhywun i ddynwared pornograffi

·        Gorfodi rhywun i gael ei lun wedi’i dynnu neu ei ffilmio yn ystod rhyw / tra bod cam-drin rhywiol yn digwydd

·        Gorfodi rhywun i wylio neu edrych ar bornograffi.

Os ydych yn dioddef cam-drin rhywiol, neu gam-drin domestig o unrhyw fath, cysylltwch â Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru ar 0808 80 10 800.

Gall y Ganolfan Argyfwng Trais Rhywiol eich helpu i ddod o hyd i’ch canolfan leol.