Latest News

See All News

Domestic abuse is rarely a one-off incident, it is a pattern of abusive and controlling behaviour through which the abuser exerts power and control over their victim.

 

Abuse in the home is not a rare problem, it is just rarely admitted as one

Hidden Hurt - http://www.hiddenhurt.co.uk

Cam-drin yn y Cartref

Mae cam-drin corfforol yn disgrifio nifer o wahanol fathau o drais corfforol.
 
Gall cam-drin corfforol cynnwys:
 
Taro
Dyrnu
Cicio
Crafu
Slapio
Brathu
Sgaldanu
Tynnu gwallt
Brocio
Pinsio
Gwthio
Gwthio
Llosgi
Gosod ar dân
Aelodau rhwymo
Baglu dros
Tagu
Curo
Carcharu
Newyn
Bwydo dan Orfod
Defnyddio Arfau
Dadhydradu Bwriadol
breichiau troellog
Amddifadu Cwsg 
Drywanu
Saethu
Boddi
Arteithio
Ymgais i lofruddio
Llofruddiaeth
Cleisiau
Llwgu
 
Gall cam-drin yn y cartref yn cynyddu pan fydd person sy'n dioddef camdriniaeth yn ceisio rhoi terfyn ar y berthynas, neu yn ystod beichiogrwydd, ac ar ôl genedigaeth y plentyn. Mae cam-drin yn y cartref yn cael effaith niweidiol ar les meddyliol y rhai yr effeithir arnynt.