Latest News

 • Young Person's Group Worker

  We are now recruiting for a Young Person’s Group Worker to deliver a new project in Safe AS within Cardiff Women’s Aid; The S.O.D.A club, which stands for “Survivors of Domestic Abuse”. The role includes helping to design, create and facilitate a group for teenagers who have experienced domestic abuse and who are suffering with suicidal thoughts and/or self-harm. The full job description and person specification is attached.

  Experience working with vulnerable teenagers in a group setting is essential.

  £20,500 per annum, 35 hrs per week.

  Contact Steph Healey manager@safeascwa.org.uk for an application form or to discuss the post on 02920 460566. Closing date Monday 24th November at 5pm.

  Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, this is a woman only post.
  Click here for more

 • 16 Days of Action, 16 Stories of Hope and Survival

  Welsh Women’s Aid are looking for 16 women who have experience of domestic abuse or violence against women to contribute to an eBook for the 16 Days of Action to End Violence against Women.

   

 • Press Release

  Click here to read Welsh Women's Aid's latest statement on Ched Evans.

 • New Vacancies at Carmarthen DAS

  There are two new exciting vacancies at Carmarthen Domestic Abuse Service.

  Click here to read more about the vacancy for Finance & Admin Support Worker

  or

  Click here to read more about the vacancy for Refuge Assistant.

  For more information or for an application pack, please contact Ruth on ruthgraham@carmdas.org

 • Press Releases

  Click here to read Welsh Women's Aid's press release on the reinstatement of Ched Evans -  Welsh Women’s Aid Ched Evans Reinstatement PR

  Click here to read Welsh Women's Aid's press release on the Home Office domestic abuse consultation -  Welsh Women’s Aid DA Offence Consultation PR

  Click here to read our press release on Welsh Women's Aid's evidence on the Gender-based Violence, Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Bill - WWA Press Release on Evidence

See All News

Domestic abuse is the actual or threatened physical, emotional, psychological, sexual or financial abuse of a woman by a partner, family member or someone with whom there is, or has been, a close relationship. This abuse also relates to the perpetrator allowing or causing a child to witness, or be at risk of witnessing, domestic abuse.

Welsh Women's Aid support the UN Violence Against Women definition of domestic abuse

It starts with screams and must never end in silence. 12% to 15% of European women over 16 have suffered domestic abuse in a relationship – too many have died. Many more continue to suffer physical and sexual violence from former partners, even after the break-up. It's time to find a way out!

Council of Europe

Beth yw Camdriniaeth yn y Cartref?

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn diffinio Cam-drin yn y Cartref fel bygwth neu wir cam-drin rhywun yn gorfforol, yn emosiynol, yn seicolegol, yn rhywiol neu’n ariannol gan bartner, aelod o’r teulu neu berson mewn perthynas agos â nhw, neu a oedd mewn perthynas agos â nhw.

Yn y bôn mae cam-drin yn y cartref yn cynnwys un person yn camddefnyddio pŵer ac yn defnyddio rheolaeth dros berson arall lle mae, neu y cafwyd perthynas agos.

Mae cam-drin yn y cartref yn digwydd beth bynnag fo’r rhyw, hil, dosbarth, oed, crefydd, rhywioldeb, gallu meddyliol, gallu corfforol, incwm, ffordd o fyw neu ardal breswyl ddaearyddol.

Dengys ystadegau bod 97% o ddigwyddiadau cam-drin yn y cartref yr adroddir amdanynt yn cael eu cyflawni gan ddynion yn erbyn menywod. Fodd bynnag, mae Cymorth i Ferched Cymru yn cydnabod y gall cam-drin yn y cartref ddigwydd o fewn perthynas o’r un rhyw ac mewn ychydig iawn o achosion, menywod sy’n cyflawni’r gamdriniaeth.

Ceir llawer o ffurfiau gwahanol o gam-drin yn y cartref ond yn bennaf ceir 4 categori cyffredinol. Dyma nhw:

Am ragor o wybodaeth ar bob math o gam-drin, cliciwch ar y penawdau uchod – neu ewch i wefan Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan drwy glicio yma