Latest News

 • Female* Head of Finance and Business Development

  Permanent, 37.5 hours a week

  Deadline: Thursday 15th January 2015

  Welsh Women’s Aid

 • Finance Officer

  Based at Women’s Aid in Monmouthshire, Abergavenny

  3 days per week

  £24,000 pro rata

  Temporary contract

  Would consider self employment
  Click here for more information

   

 • Fresh Start Project Worker Vacancy at Newport Women's Aid

  There is currently a vacancy at Newport Women's Aid for the role of Fresh Start Project Worker.

  Click here to view the job advert.

 • Project Manager EFIP Vacancy at Llanelli Women's Aid

  There is currently a vacancy at Llanelli Women's Aid for the role of Project Manager EFIP

  Click here to read the job advert.

 • Wales and England's Women's Aid issue statement on 'Delilah'

  Women's Aid England and Wales issue statement on 'Delilah'

  Fri, 12th Dec 14

  Eleri Butler, CEO of Welsh Women's Aid and Polly Neate, CEO of Women's Aid Federation of Engand said:

  "We ask the Welsh Rugby Union not to actively promote singing the song 'Delilah' as many people sing this song and don't realise what it's about - it is a man singing about killing his female partner, and in England and Wales this happens to two real women every week. It's a well known and popular song, but its message is nothing to celebrate.”

  If you live in Wales you can phone the All Wales Domestic Abuse & Sexual Violence Helpline (freephone) on 0808 80 10 800. You will be able to speak personally to a professionally trained Helpline staff member.

  Read the full statement here.

See All News

Domestic abuse is the actual or threatened physical, emotional, psychological, sexual or financial abuse of a woman by a partner, family member or someone with whom there is, or has been, a close relationship. This abuse also relates to the perpetrator allowing or causing a child to witness, or be at risk of witnessing, domestic abuse.

Welsh Women's Aid support the UN Violence Against Women definition of domestic abuse

It starts with screams and must never end in silence. 12% to 15% of European women over 16 have suffered domestic abuse in a relationship – too many have died. Many more continue to suffer physical and sexual violence from former partners, even after the break-up. It's time to find a way out!

Council of Europe

Beth yw Camdriniaeth yn y Cartref?

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn diffinio Cam-drin yn y Cartref fel bygwth neu wir cam-drin rhywun yn gorfforol, yn emosiynol, yn seicolegol, yn rhywiol neu’n ariannol gan bartner, aelod o’r teulu neu berson mewn perthynas agos â nhw, neu a oedd mewn perthynas agos â nhw.

Yn y bôn mae cam-drin yn y cartref yn cynnwys un person yn camddefnyddio pŵer ac yn defnyddio rheolaeth dros berson arall lle mae, neu y cafwyd perthynas agos.

Mae cam-drin yn y cartref yn digwydd beth bynnag fo’r rhyw, hil, dosbarth, oed, crefydd, rhywioldeb, gallu meddyliol, gallu corfforol, incwm, ffordd o fyw neu ardal breswyl ddaearyddol.

Dengys ystadegau bod 97% o ddigwyddiadau cam-drin yn y cartref yr adroddir amdanynt yn cael eu cyflawni gan ddynion yn erbyn menywod. Fodd bynnag, mae Cymorth i Ferched Cymru yn cydnabod y gall cam-drin yn y cartref ddigwydd o fewn perthynas o’r un rhyw ac mewn ychydig iawn o achosion, menywod sy’n cyflawni’r gamdriniaeth.

Ceir llawer o ffurfiau gwahanol o gam-drin yn y cartref ond yn bennaf ceir 4 categori cyffredinol. Dyma nhw:

Am ragor o wybodaeth ar bob math o gam-drin, cliciwch ar y penawdau uchod – neu ewch i wefan Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan drwy glicio yma