Latest News

See All News

It is estimated that around 3 million women across the UK experience rape, domestic violence, forced marriage, stalking, sexual exploitation, trafficking and other forms of violence every year. This is the equivalent to the population of Wales.

Report of the Secretary General, 2006

At least 12 women die each year in the UK as a result of 'honour'-based killing

Fawcett Society (2009)

Hafan

EDRYCH AR Y WEFAN HON YN DDIOGEL
Os edrychwch ar gornel dde brig y dudalen hon fe welwch dri opsiwn a fydd yn eich helpu i edrych ar y wefan hon yn ddiogel.
Rholiwch dros yr opsiynau gyda’ch llygoden er mwyn cael eglurhad byr o bob un.

Mae Cam-drin yn y Cartref hefyd yn ymwneud â chaniatáu neu achosi i blentyn dystio cam-drin yn  y cartref.


 

Beth Ydi Camdriniaeth yn y Cartref?

Beth Ydi Camdriniaeth yn y Cartref?

Cam-drin yn y Cartref fel bygwth neu wir cam-drin rhywun yn gorfforol, yn emosiynol, yn seicolegol, yn rhywiol neu’n ariannol gan bartner, aelod o’r teulu neu berson mewn perthynas agos â nhw, neu a oedd mewn perthynas agos â nhw. Mae Cam-drin yn y Cartref hefyd yn ymwneud â chaniatáu neu achosi i blentyn dystio cam-drin yn y cartref.Am ragor o wybodaeth ar natur ac effeithiau cam-drin yn y cartref cliciwch yma

Os oes angen help arnoch chi neu ffrind...

Os oes angen help arnoch chi neu ffrind...

Mae cam-drin a thrais yn y cartref yn codi ofn ac yn cymryd rheolaeth oddi wrth fenywod a phlant a does neb am fyw mewn ofn.Am ragor o wybodaeth ar help a chefnogaeth i chi, aelod o’ch teulu neu ffrind cliciwch yma

Plant a Phobl Ifanc

Plant a Phobl Ifanc

Mae cam-drin yn y cartref yn effeithio ar blant a phobl ifanc hefyd. Mewn llawer o achosion, mae plant yn yr un ystafell neu’n gallu clywed yr hyn sy’n digwydd yn eu cartref. Gall hyn effeithio arnynt mewn llawer o ffyrdd gwahanol. Mae pobl ifanc hefyd yn gallu dioddef cam-drin yn eu perthnasau agos eu hunain wrth iddynt ddechrau canlyn yn ystod eu harddegau cliciwch yma