Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Safonau

Mae Safonau Ansawdd Gwasanaeth Cenedlaethol Cymorth i Ferched Cymru yn ffurfio set o feini prawf achrededig y gall gwasanaethau arbenigol sy’n ymdrin â cham-drin domestig eu defnyddio i fesur ansawdd eu darpariaeth.

Gan ymgorffori egwyddorion cyfranogi, llywodraethu tryloyw a chyflenwi gwasanaeth ar sail anghenion, mae’r safonau’n egluro natur a safon y gwasanaeth sydd ei angen i alluogi defnyddwyr gwasanaethau cam-drin domestig i ymdopi ac ymadfer o’u profiadau o gam-drin. Mae’r Safonau’n fframwaith y gall gwasanaethau arbenigol sy’n ymdrin â cham-drin domestig eu defnyddio i fesur eu hansawdd a’u heffeithiolrwydd i randdeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth.

Mae’r safonau’n cyd-fynd â chanllaw statudol Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 sy’n cael ei ddatblygu, a chânt eu mapio i ofynion y fframwaith hyfforddi cenedlaethol. Maent hefyd yn ystyried dulliau strategol sydd heb eu datganoli o’r Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ogystal â safonau’r UE ac a gydnabyddir yn rhyngwladol i wasanaethau ataliol, diogelu a chefnogi.

Lawrlwytho yr ddogfen rhagarweiniol NQSS (PDF- 1.2kb)

Mae’r gwasanaethau canlynol wedi pasio’n llawn:

 • Cymorth i Ferched Cyfannol
 • Gwasanaethau uniongyrchol WWA (Wrecsam a Colwyn)
 • Bawso
 • Cymorth i Ferched RCT
 • Cymorth i Ferched Abertawe
 • Cymorth i Ferched Caerdydd
 • Gwasanaeth Cam-drin Domestig yn y Cartref Gorllewin Cymru
 • Canolfan Argyfwng Teuluol Montgomeryshire
 • DASU Gogledd Cymru
 • Cymorth i Ferched Casnewydd
 • Cymorth i Ferched Port Talbot ac Afan

Am fwy o wybodaeth am yr safonau , neu I wneud cais, e-bostiwch standards@welshwomensaid.org.uk.

We are almost there! Only 2 days until the launch of the #40Voices40Years project at @StFagans_Museum! This is your last opportunity to get your FREE tickets for the evening! Click the link to register: #HLFSupported @GEECStweets @heritagelottery @BigLotteryFund @Hanfod_Cymru pic.twitter.com/ZWWwKe0Zg7

About 7 hours ago from WelshWomensAid's Twitter