Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Gofyn a Gweithredu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cysylltu â Cymorth i Ferched Cymru i hyfforddi’r hyfforddwyr i gyflwyno rhaglen Gofyn a Gweithredu ar gyfer Grŵp 2 a 3 y Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol.


Cyflwynodd Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 newidiadau sylweddol. Gofyn a Gweithredu yw un o’r ymrwymiadau statudol dan y Ddeddf newydd.

Beth yw Gofyn a Gweithredu?

Ymholi wedi’i dargedu ar draws yr Awdurdodau Cyhoeddus yng Nghymru i nodi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

  • Dyletswydd sefydliadol i annog gweithwyr proffesiynol perthnasol i “Ofyn” cwestiynau i ddioddefwyr posibl mewn amgylchiadau penodol (ymholi wedi’i dargedu); a
  • “Gweithredu” er mwyn sicrhau bod niwed o ganlyniad i drais a cham-drin yn cael ei leihau

Bydd dau safle sydd wedi mabwysiadu’r drefn yn gynnar – Bwrdd Iechyd ABMU a Gwent yn ffurfio’r drefn genedlaethol

  • Mae’n cynnwys cyfathrebu, hyfforddiant, datblygu polisi, rhannu gwybodaeth, llwybrau cyfeirio at wasanaethau arbenigol, casglu ac adolygu data

Hyfforddiant achrededig i’w ddatblygu a model ‘hyfforddi’r hyfforddwyr’ i’w gyflenwi i’w raeadru i weithwyr proffesiynol Grwpiau 2 a 3

  • Rhan o Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Ydych chi’n Hyfforddwr Gofyn a Gweithredu? Mewngofnodwch yma.

Thanks to the brilliant response from the launch of our Change that Lasts “ask me” Community Ambassador training, our very first “ask me” training course is now full! In response, our second “ask me” ambassador training in September.... bit.ly/2LikwvD pic.twitter.com/unWYiVhkGO

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter