Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gwneud rhodd

Bydd eich cymorth yn helpu miloedd o fenywod a phlant ar draws Cymru i fod yn ddiogel rhag cam-drin domestig.  Os hoffech chi wneud rhodd, does dim byd yn haws…


Ar-lein

Cliciwch ar y botwm isod i ymweld a’n tudalen Elusen CAF. Yma gallwch ddewis gwneud un rhodd neu rodd drwy ddebyd uniongyrchol rheolaidd i gefnogi ein gwaith hanfodol. Cofiwch glicio’r blwch Rhodd Cymorth os ydych chi’n talu trethi yn y DU – bydd hyn yn cynyddu eich rhodd gyda 25c ychwanegol ym mhob punt.

Gyfrannu ar-lein


Neges destun

jg-logo-header-purple

Tecstiwch EVAW17 £10 i 70070 i ddefnyddio ein cyfleuster JustTextGiving. Rydym ni wedi defnyddio £10 fel enghraifft, ond gallwch roi unrhyw swm drwy newid y rhif ar ôl yr arwydd £. Mae mor hawdd â hynny!


Drwy’r post

Os yw’n well gennych chi anfon siec, taleb elusen neu archeb bost gwnewch nhw’n daladwy i ‘Cymorth i Ferched Cymru’ a’u hanfon, gyda’r ffurflen hon i:

Victoria Samuel
Cymorth i Ferched Cymru,
Tŷ Pendragon,
Plas Caxton,
Pentwyn,
Caerdydd
CF23 8XE

Cofiwch wneud Rhodd Cymorth os ydych chi’n talu trethi yn y DU – bydd hyn yn gadael i ni hawlio 25c ychwanegol ym mhob punt ar ben eich rhodd!


Drwy eich cyflogres

Have you thought about Payroll Giving?  It’s an easy, tax-effective way to give that allows you to donate to charity straight from your salary before tax – costing you less to give more!

Bydd rhodd o £10 yn costio:

  • £8 yn unig i drethdalwr ar y gyfradd sylfaenol
  • £6 yn unig i drethdalwr ar y gyfradd uwch
  • £5 yn unig i drethdalwr ar y gyfradd uchaf

Beth allai fod yn well? Os hoffech roi drwy’r gyflogres, cwblhewch y ffurflen ar-lein yma.


Drwy siopa ar-lein

Yn caru siopa ac yn awyddus i gefnogi Cymorth i Ferched Cymru? Dyma eich cyfle! Ymunwch â Give as you Live, safle siopa ar-lein sy’n gysylltiedig â thros 4,000 o siopau a dewiswch Cymorth i Ferched Cymru fel eich dewis elusen. Bydd canran o bopeth fyddwch chi’n ei wario ar ddillad, teithio, cyfleusterau, neu unrhyw beth arall yn cael ei rhoi am ddim i Cymorth i Ferched Cymru! Ac fel bonws, byddwch chi hefyd yn derbyn cynigion gwych a thalebau yn syth i’ch blwch ebost.


Diolch am gefnogi Cymorth i Ferched Cymru

Thanks to the brilliant response from the launch of our Change that Lasts “ask me” Community Ambassador training, our very first “ask me” training course is now full! In response, our second “ask me” ambassador training in September.... bit.ly/2LikwvD pic.twitter.com/unWYiVhkGO

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter