Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gwnewch rywbeth egnïol

 

Teimlo’n heini?

Os hoffech chi osod her i’ch hun i gefnogi Cymorth i Ferched Cymru wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 40, mae amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau chwaraeon ar gael i chi drwy gydol y flwyddyn ar draws Cymru a thu hwnt.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rydych chi’n awyddus i’w wneud, crëwch eich tudalen Just Giving i godi arian a chofiwch roi gwybod i ni!

Fe roddwn ni unrhyw gymorth ac adnoddau sydd eu hangen i chi.

Rhedwyr Marathon! Mae Cymorth i Ferched Cymru’n falch i gyhoeddi bod gennym ni lefydd yn Ras Marathon Cymru gyntaf Casnewydd ar 29 Ebrill 2018 a byddem ni wrth ein bodd i’ch cael chi yn ein tîm!

Yn y flwyddyn ben-blwydd bwysig hon, byddwch yn ein helpu i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar draws Cymru a chynorthwyo’r rhai sy’n cael eu heffeithio.

Gallwch gofrestru i ymuno â’n tîm gydag un o’n llefydd elusennol yma

Hefyd hoffem ni glywed gennych chi os oes gennych chi ddiddordeb mewn rhedeg dros Cymorth i Ferched Cymru gyda’ch lle eich hun.

Os oes gennych chi le yn barod, cofrestrwch yma

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â victoriasamuel@welshwomensaid.org.uk Diolch!

Our CEO @EleriB speaking at the opening ceremony of the @CIFF_Official - informing the attendees about WWA, our work, our mission to end #VAWDASV and raising awareness of the #TimesUp and #MeToo movement. pic.twitter.com/9LcXzQ9UDc

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter