Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Gwnewch rywbeth egnïol

 

Teimlo’n heini?

Os hoffech chi osod her i’ch hun i gefnogi Cymorth i Ferched Cymru wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 40, mae amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau chwaraeon ar gael i chi drwy gydol y flwyddyn ar draws Cymru a thu hwnt.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad rydych chi’n awyddus i’w wneud, crëwch eich tudalen Just Giving i godi arian a chofiwch roi gwybod i ni!

Fe roddwn ni unrhyw gymorth ac adnoddau sydd eu hangen i chi.

Rhedwyr Marathon! Mae Cymorth i Ferched Cymru’n falch i gyhoeddi bod gennym ni lefydd yn Ras Marathon Cymru gyntaf Casnewydd ar 29 Ebrill 2018 a byddem ni wrth ein bodd i’ch cael chi yn ein tîm!

Yn y flwyddyn ben-blwydd bwysig hon, byddwch yn ein helpu i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar draws Cymru a chynorthwyo’r rhai sy’n cael eu heffeithio.

Gallwch gofrestru i ymuno â’n tîm gydag un o’n llefydd elusennol yma

Hefyd hoffem ni glywed gennych chi os oes gennych chi ddiddordeb mewn rhedeg dros Cymorth i Ferched Cymru gyda’ch lle eich hun.

Os oes gennych chi le yn barod, cofrestrwch yma

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â victoriasamuel@welshwomensaid.org.uk Diolch!

Thanks to the brilliant response from the launch of our Change that Lasts “ask me” Community Ambassador training, our very first “ask me” training course is now full! In response, our second “ask me” ambassador training in September.... bit.ly/2LikwvD pic.twitter.com/unWYiVhkGO

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter