Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Cwmnïau

Beth am ystyried partneriaeth gyda Cymorth i Ferched Cymru? Byddwch yn cyfarfod ag amcanion cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol eich cwmni, yn creu gweithle hapusach, mwy bodlon ac yn cael effaith gadarnhaol enfawr ar ein gwaith a bywydau goroeswyr cam-drin domestig ar draws Cymru.

Gallai eich cwmni helpu drwy wneud y canlynol:

Gallai eich cwmni helpu drwy wneud y canlynol:

  • Gwneud Cymorth i Ferched Cymru yn Elusen y Flwyddyn eich cwmni
  • Gwneud rhodd ariannol neu roddion mewn da
  • Trefnu digwyddiad i godi arian yn y gweithle
  • Noddi ein digwyddiadau codi ymwybyddiaeth neu godi arian, neu gynadleddau academaidd
  • Hyrwyddo Cymorth i Ferched Cymru drwy eich cynllun rhoi drwy’r gyflogres
  • Ymuno â ni fel Cefnogwr Sefydliadol

Gallwn ni gynnig y canlynol i chi:

  • Cyfleoedd ar gyfer datblygu staff drwy fentora neu gynlluniau eraill
  • Cyfleoedd i rwydweithio a dysgu drwy ddigwyddiadau Cymorth i Ferched Cymru
  • Cymorth a hyfforddiant i ddatblygu polisi ac ymarfer cam-drin domestig eich gweithle
  • Cyfleoedd cyhoeddusrwydd – byddwn ni’n gweithio gyda chi i sicrhau bod ein partneriaeth yn cael ei hyrwyddo.

Cysylltwch i drafod yr opsiynau: VictoriaSamuel@welshwomensaid.org.uk

Hoffem ddiolch i’r sefydliadau canlynol am eu haelioni a’u cefnogaeth yn ystod 2016:


Wockhardt UK


Coleg Brenhinol y Bydwragedd


Glamorgan Telecoms


Enterprise Car Hire

Our #AskMe pilot in Wales does just that (led by local specialist services), encourages community discussion, increases knowledge & understanding about domestic/sexual abuse & help available, & expands ways women can get help #ChangethatLasts twitter.com/EleriB/status/…

About 15 hours ago from WelshWomensAid's Twitter