Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Beth yw’r hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd?

Mae troseddau yn enw’r hyn a elwir yn anrhydedd yn weithredoedd troseddol yn erbyn menywod a gaiff eu cyflawni

i amddiffyn credoau diwylliannol a chrefyddol a/neu anrhydedd canfyddedig. Gall trais o’r fath ddigwydd pan fydd y sawl sy’n ei gyflawni’n ystyried bod perthynas wedi dwyn gwarth ar y teulu a/neu’r gymuned drwy dorri eu cod anrhydedd. Mae’n torri hawliau dynol a gall fod yn fath o drais domestig a/neu rywiol. Nid oes, ac ni all fod, unrhyw anrhydedd neu gyfiawnhad dros gam-drin hawliau dynol pobl eraill.¹

Gall yr hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd gynnwys:

  • llofruddio
  • marwolaeth heb esboniad (hunanladdiad)
  • carcharu yn y cartref
  • cipio plant
  • priodas dan orfod
  • anffurfio organau cenhedlu benywod
  • ymosodiadau asid
  • trais

Dylai unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan y mathau hyn o drais a cham-drin allu cael cymorth a chefnogaeth pan fo angen a dylai pob achos gael ei drin o ddifrif. Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn llinell gymorth 24 awr i fenywod, plant a dynion sy’n profi cam-drin domestig, trais rhywiol neu fathau eraill o drais yn erbyn menywod ar 0808 80 10 800.


¹ http://www.cps.gov.uk/legal/h_to_k/honour_based_violence_and_forced_marriage/

Thanks to the brilliant response from the launch of our Change that Lasts “ask me” Community Ambassador training, our very first “ask me” training course is now full! In response, our second “ask me” ambassador training in September.... bit.ly/2LikwvD pic.twitter.com/unWYiVhkGO

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter