Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Beth yw’r hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd?

Mae troseddau yn enw’r hyn a elwir yn anrhydedd yn weithredoedd troseddol yn erbyn menywod a gaiff eu cyflawni

i amddiffyn credoau diwylliannol a chrefyddol a/neu anrhydedd canfyddedig. Gall trais o’r fath ddigwydd pan fydd y sawl sy’n ei gyflawni’n ystyried bod perthynas wedi dwyn gwarth ar y teulu a/neu’r gymuned drwy dorri eu cod anrhydedd. Mae’n torri hawliau dynol a gall fod yn fath o drais domestig a/neu rywiol. Nid oes, ac ni all fod, unrhyw anrhydedd neu gyfiawnhad dros gam-drin hawliau dynol pobl eraill.¹

Gall yr hyn a elwir yn drais ar sail anrhydedd gynnwys:

  • llofruddio
  • marwolaeth heb esboniad (hunanladdiad)
  • carcharu yn y cartref
  • cipio plant
  • priodas dan orfod
  • anffurfio organau cenhedlu benywod
  • ymosodiadau asid
  • trais

Dylai unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan y mathau hyn o drais a cham-drin allu cael cymorth a chefnogaeth pan fo angen a dylai pob achos gael ei drin o ddifrif. Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn llinell gymorth 24 awr i fenywod, plant a dynion sy’n profi cam-drin domestig, trais rhywiol neu fathau eraill o drais yn erbyn menywod ar 0808 80 10 800.


¹ http://www.cps.gov.uk/legal/h_to_k/honour_based_violence_and_forced_marriage/

BOOK NOW! Learn how self defence can enable women to develop a confident relationship with their bodies & expand their freedom at our expert seminar on 6 Feb #Cardiff eventbrite.co.uk/e/the-role-o…

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter