Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Digwyddiadau

3 Mawrth 2017, 9:45 – 16:00

Mae Plant yn Bwysig hefyd

Cynorthwyo plant a phobl ifanc a lliniaru profiadau negyddol yn gysylltiedig â thrais domestig a rhywiol

Mae Cymorth i Ferched Cymru’n falch i’ch gwahodd i’n seminar partneriaeth yng Nghaerdydd i gyd-fynd â’n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, ar 3 Mawrth 2017, 9:45 – 16:00, yn y Deml Heddwch.

Bydd yr ymchwilydd, cymdeithasegydd a gweithiwr cymdeithasol sy’n adnabyddus yn rhyngwladol, yr Athro Evan Stark, yn ymuno â ni a bydd yn canolbwyntio ar effaith rheolaeth gymhellol ar blant, strategaethau ymateb plant a’r hyn mae’n ei olygu i weithio gyda phlant o berspectif cryfderau.

Byddwn hefyd yn clywed gan Rhian Bowen Davies, Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, a chyllidwyr, ymarferwyr a phobl ifanc eu hunain am ‘beth sy’n gweithio’ wrth gynorthwyo plant a phobl ifanc a hyrwyddo hawliau dynol plant a phobl ifanc mewn perthynas ag atal trais a cham-drin.

Bydd cyfranogwyr hefyd yn clywed mwy am ein blaenoriaethau ar gyfer bodloni anghenion plant a phobl ifanc sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig a thrais rhywiol, a sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i gyflawni atal, ymyrraeth gynnar, a gwir newid sy’n para i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Mae angen cymorth ar ein plant ni hefyd. Mae angen iddyn nhw gael cymorth i’w helpu i ddeall beth sydd wedi digwydd
– Goroeswr, Wyt ti’n Gwrando, Ydw i’n cael fy Nghlywed?


Cost i aelodau Cymorth i Ferched Cymru £25
Cost i gefnogwyr Cymorth i Ferched Cymru £25
Cost i’r rheini nad ydynt yn aelodau £50

I archebu lle, cliciwch yma

Mae gostyngiadau ar gael ar gyfer archebion grŵp ac i oedolion sy’n defnyddio ein haelod-wasanaethau. Am ragor o wybodaeth, ebostiwch StephStanley@welshwomensaid.org.uk

Os oes gennych chi unrhyw ofynion dietegol neu fynediad, ebostiwchStephStanley@welshwomensaid.org.uk.

Arddangos: Mae gennym nifer cyfyngedig o gyfleoedd arddangos yn y digwyddiad. I drafod beth sydd ar gael a derbyn rhagor o wybodaeth am ein cyfraddau arddangos, cysylltwch ag Alice Moore ar 02920 541551 neu ebost AliceMoore@welshwomensaid.org.uk

 

Mae Plant yn Bwysig hefyd

Wales Millennium Centre, United Kingdom

Thanks to the brilliant response from the launch of our Change that Lasts “ask me” Community Ambassador training, our very first “ask me” training course is now full! In response, our second “ask me” ambassador training in September.... bit.ly/2LikwvD pic.twitter.com/unWYiVhkGO

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter