Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Ardal yr Aelodau: Digwyddiadau

Digwyddiad: Digwyddiad Goroeswyr yn Grymuso ac Addysgu (SEEDS): Goroeswyr yn Grymuso ac Addysgu Gwasanaethau (SEEDS)

Dydd Iau 21 Medi 2017, 19:00 – 22:30, Tramshed, Caerdydd
Fe’ch gwahoddir i ymuno â ni i ddathlu a dysgu am SEEDS – grŵp o oroeswyr cam-drin ysbrydoledig sy’n gweithio i rymuso ac addysgu gwasanaethau.
Caiff SEEDS ei redeg gan Cymorth i Ferched Cymru ac mae’n dod i ben ei flwyddyn beilot gyntaf. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i ddysgu am yr hyn sydd wedi’i gyflawni ar y ffordd. Bydd cyfle hefyd i gyfarfod â chyfranogwyr a thrafod sut y gall gwasanaethau ymgysylltu a gweithio gyda goroeswyr cam-drin.
Bydd y noson yn cynnwys perfformiadau cerddorol gan aelodau o raglen SEEDS.
I archebu lle ebostiwch KayLemon@welshwomensaid.org.uk

Seminar Cymorth i Ferched Cymru: Atal ACE
Dydd Iau 28 Medi 2017, 14:00 – 17:00, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
Ar adeg pan fo’r sgwrs ynghylch ACE yn uchel ar agenda pawb, bydd y seminar hanner diwrnod hwn yn edrych ar sut y gallwn feithrin cydweithio rhwng gwasanaethau arbenigol trais yn erbyn menywod a’r sector cyhoeddus i ganfod cyfleoedd ar gyfer ymyrraeth gynnar ac atal. Yn bwysig, bydd yn gyfle i ddysgu am effaith trais a cham-drin ar blant a sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i gyflawni ymatebion sy’n cael eu llywio gan drawma.
Bydd y siaradwyr yn cynnwys Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant; Nicky Stanley, Athro Gwaith Cymdeithasol a Chyd-Gyfarwyddwr Connect Centre for International Research on Interpersonal Violence and Harm ym Mhrifysgol Central Lancashire; ac Eleri Butler, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru.
I archebu lle, cliciwch yma.
Aelodau Cymorth i Ferched Cymru: am ddim (uchafswm o ddau le am ddim i bob aelod)
Pawb arall: £15

Chwarter 3: Cyfarfod Aelodau Cymru Gyfan:
Dydd Iau 7fed o Rhagfyr, 12.00-16.30

Cyfarfodydd Rhanbarthol yr Aelodau
Mae cyfarfodydd aelodau’n gyfle rheolaidd i ni amlygu a thrafod materion neu bryderon allweddol a all godi, fel materion ynghylch cyllido a chomisiynu, deddfwriaeth a newidiadau polisi. Fel aelodau, mae’r cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i chi holi cwestiynau, rhannu ymarfer gorau a thrafod gyda gwasanaethau eraill, gan gael y newyddion diweddaraf am ein gwaith a hyfforddiant.
Cynhelir cyfarfodydd rhanbarthol i grwpiau aelodau ar y dyddiadau canlynol:

 • Gwent: Dydd Iau 21 Medi, 09.30-12.30, MAC Sir Fynwy, 26a Monk Street, y Fenni, NP7 5NP
 • Canolbarth a Gorllewin Cymru: Dydd Llun 25 Medi, 12.00-15.00, The Plough, Rhosmaen, Sir Gaerfyrddin, SA19 6NP
  Gogledd Cymru: Dydd Mawrth 10 Hydref, 12:30-14:30, Canolfan Menywod Gogledd Cymru, 46-54 Stryd y Dŵr, y Rhyl, LL18 1SS
 • De Cymru: I’w gadarnhau
 • Cyfarfod Cenedlaethol yr Aelodau: Dydd Iau 7th Rhagfyr, 12.00-16.30
 • 23rd May 2018 - 9-2pm

  Seminar Cefnogi Menywod sydd wedi’u Hecsbloetio gan y Diwydiant Rhyw

  Seminar Cefnogi Menywod sydd wedi’u Hecsbloetio gan y Diwydiant Rhyw Cymorth i Ferched Cymru mewn partneriaeth gyda Cymru Ddiogelach Fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad fydd yn trafod cefnogi menywod sy’n cael eu hecsbloetio gan y diwydiant rhyw. Hoffai Cymorth i Ferched Cymru a Cymru Ddiogelach eich gwahodd i seminar ddydd Mercher 23 Mai i drafod cefnogi…

 • ddydd Llun 9 Ebrill, dydd Mawrth 10 Ebrill a dydd Sadwrn 9 Mehefin 13:30 – 16:30

  Gweithdy 100 Mlynedd 100 Baner

  Bydd PROCESSIONS a Cymorth i Ferched Cymru’n cynnal cyfres o weithdai gwneud baneri dan arweiniad Hexxx, cydweithfa celf fenywaidd ddydd Llun 9 Ebrill, dydd Mawrth 10 Ebrill a dydd Sadwrn 9 Mehefin. Mae PROCESSIONS yn gyfle unwaith ac am byth i gymryd rhan mewn gwaith celf cyfranogiad eang i ddathlu can mlynedd o bleidleisiau i fenywod. Mae…

 • 3 Mawrth 2017, 9:45 – 16:00

  Mae Plant yn Bwysig hefyd

  Cynorthwyo plant a phobl ifanc a lliniaru profiadau negyddol yn gysylltiedig â thrais domestig a rhywiol.

E-newsletter

Get the latest updates direct to your inbox

"If you love me, you'll get rid of them. If you really love me, its me or the dogs. For you to love an animal over a human being, shows how wrong you are." #CoerciveControl is a very powerful form of abuse, and #WalesWontStandBy youtube.com/watch?v=F1nHXz… pic.twitter.com/MZtO8EEh7r

About 3 days ago from WelshWomensAid's Twitter