Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi

Ardal yr Aelodau: Data

Casglu Data Cenedlaethol

Mae’r data rydym ni’n ei gasglu gan ein haelodau’n hynod o werthfawr ac yn bwysig i dystio, diogelu a chryfhau ein holl waith. Mae’n caniatáu i ni ddadansoddi, deall a dangos y darlun cenedlaethol o ddarpariaeth gwasanaeth a galw yng Nghymru.

Mae Data Aelodau yn:

 • Ein galluogi i ganfod tueddiadau a phatrymau i lywio ein gwaith ar bolisi, lobïo ac ymgyrchu
 • Darparu sail tystiolaeth sylweddol i gefnogi ein gwaith yn dylanwadu a llywio penderfynwyr allweddol
 • Cefnogi ein gweithgareddau polisi ar gam-drin domestig, trais rhywiol a thrais yn erbyn menywod a merched
 • Mae data gan ein haelodau wedi cyfrannu at ein gwaith drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys y canlynol:
  • Ein hymgyrch Achub Llochesi, Achub Bywydau
  • Ein hymateb i Gynigion Cyllideb Drafft Llywodraeth Cymru 2017-18
  • Briffiadau i Aelodau Cynulliad ac ASau
  • Ein Hadroddiad ar Gyflwr y Sector
  • Sylw yn y cyfryngau

Lawrlwytho Adroddiad Rhanbarthol C1 2017-18 (ar gael yn Saesneg yn unig) 
Lawrlwytho Adroddiad Cenedlaethol C1 2017-18 (ar gael yn Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Ffurflen Data 2017-18 (ar gael yn saesneg yn unig)
Lawrlwytho Dyddiadau cyflwyno Data 2017-18 (ar gael yn Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Crynodeb o Ddata 2015-16 gan y Gwasanaethau Arbenigol yng Nghymru (ar gael yn Saesneg yn unig)
Lawrlwytho Crynodeb o Ddata 2016-17 gan y Gwasanaethau Arbenigol yng Nghymru (ar gael yn Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Adroddiad Blynyddol Cymorth i Ferched Cymru 2015-16 (Cymraeg/English)

BOOK NOW! Learn how self defence can enable women to develop a confident relationship with their bodies & expand their freedom at our expert seminar on 6 Feb #Cardiff eventbrite.co.uk/e/the-role-o…

Yesterday from WelshWomensAid's Twitter