Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

29 Awst, 2017

PENODI CYNGHORYDD CENEDLAETHOL AR GYFER TRAIS YN ERBYN MENYWOD A MATHAU ERAILL O DRAIS AR SAIL RHYWEDD, CAM-DRIN DOMESTIG A THRAIS RHYWIOL

Tâl: £60,050, a phensiwn a threuliau rhesymol – Amser llawn (37 awr yr
wythnos) ond yn agored i bobl sydd am weithio’n rhan-amser a rhannu’r
swydd.

Cyfnod y penodiad: Tair blynedd; gydag opsiwn i’w estyn am dair blynedd
arall, hyd at gyfnod o chwe blynedd ar y mwyaf.

Lleoliad: Hyblyg

Yn unol â Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i benodi Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod a mathau eraill o Drais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd fod yn arbenigwr yn y maes hwn, gan roi safbwynt gwybodus ac annibynnol ar y gwaith sy’n cael ei wneud i ddatblygu a gweithredu polisïau a deddfwriaeth yn y meysydd hyn.

Cliciwch yn isod am fwy

Advertisement Cymraeg

Thanks to the brilliant response from the launch of our Change that Lasts “ask me” Community Ambassador training, our very first “ask me” training course is now full! In response, our second “ask me” ambassador training in September.... bit.ly/2LikwvD pic.twitter.com/unWYiVhkGO

About 5 hours ago from WelshWomensAid's Twitter