Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

21 Ebrill, 2017

Pleidleisiwch dros Cymorth i Ferched Cymru i’n helpu i gynorthwyo menywod sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin ariannol

Mae’n bleser gan Cymorth i Ferched Cymru rannu bod prosiect diweddar a gyflwynwyd i Gronfa Sgiliau a Chyfleoedd Nat West wedi’i osod ar restr fer Rhanbarth De Orllewin Lloegr a Chymru! Y cam nesaf yw pleidlais gyhoeddus ac mae angen eich help chi i sicrhau ein bod ni’n symud yn agosach at dderbyn gwobr…

 

Os byddwn ni’n llwyddiannus, bydd y cyllid yn galluogi cynlluniau Cymorth i Ferched Cymru i weithio gyda phartneriaid yn Cyngor ar Bopeth Conwy a Wrecsam i ddatblygu a chyflenwi gwasanaethau wedi’u targedu at fenywod sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin ariannol a helpu i ddelio ag effaith ariannol cam-drin domestig.

 

“I’r mwyafrif ohonom ni yma sy’n famau mae’n bwysig ein bod yn gallu cartrefu ein plant a symud i fywyd cartref tawel cyn gynted â phosib. Rhywle i fyw, gwaith, arian a dyfodol. Er mwyn i’r plant gael bywyd gwell.”
– Goroeswr

I bleidleisio, cliciwch yma
Dewiswch ranbarth ‘South West and Wales’ a phleidleisiwch dros Cymorth i Ferched erbyn hanner dydd ar 5 Mai.

Diolch am eich cefnogaeth.

 

Diwrnod 1 o’n hyfforddiant “gofyn i fi” ar ben! Os ydych chi am dorri’r tawelwch ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol gallwch ddysgu mwy ar eventbrite.co.uk/e/change-tha… @commissionersw #gofynifiCaerdydd #NewidsynPara #CymruYnErbynTrais pic.twitter.com/CRKcqnNGFy

About 2 days ago from WelshWomensAid's Twitter