Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

18 Tachwedd, 2016

Prosiect Cyfranogiad Goroeswyr Cymorth i Ferched Cymru

Mae Cymorth i Ferched Cymru’n edrych am fenywod i ymuno â phrosiect cyfranogiad goroeswyr sy’n cael ei beilota mewn dwy ardal – Caerdydd a’r Fro a Gwent.

Mae’r prosiect newydd cyffrous hwn yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i fenywod sydd wedi profi trais a cham-drin ddod at ei gilydd i greu llais pwerus dros newid. Mae’n seiliedig ar fodel cyfranogi SEEDS (Gwasanaethau Grymuso ac Addysg i Oroeswyr), a bydd yn adeiladu ar gryfderau a sgiliau presennol y menywod gan ddatblygu ffyrdd y gall cyfranogwyr gael gwrandawiad i’w barn a dylanwadu ar wasanaethau fel y System Cyfiawnder Troseddol, yr Heddlu ac Awdurdodau Lleol.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan, lawrlwythwch y pecyn ymgeisio sy’n cynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer ymgeisio, ffurflen gais a gwybodaeth bwysig arall rydym ni’n argymell eich bod yn ei darllen. Gellir cwblhau’r ffurflen gais ar-lein neu os yw’n well gennych chi, gallwch ofyn am gopi caled o’r pecyn cyfan drwy gysylltu â ni drwy ffonio 02920541551 neu ebostio
recruitment@welshwomensaid.org.uk.

Dyddiad cau ar gyfer y cyfranogwyr cyntaf yw dydd Llun 19 Rhagfyr 2016. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ar ôl darllen y pecyn ebostiwch Cydlynydd y Prosiect, Kay Lemon kaylemon@welshwomensaid.org.uk
neu ffoniwch hi: 02920541551.

Cliciwch yma i cwblhau’r ffurflen gais ar-lein.

.@lisaflavwales from SEEdS describes the importance of support of colleagues and work places having policies in place that recognise the coercive controlling behaviour of domestic abuse perpetrators and its impact on survivors #WalesWontStandBy pic.twitter.com/XI0ktw9LaC

About 2 hours ago from WelshWomensAid's Twitter