Rydych chi wedi mewngofnodi. Allgofnodi
Angen help? Cliciwch yma neu ffonio 0808 80 10 800

Newyddion

18 Tachwedd, 2016

Prosiect Cyfranogiad Goroeswyr Cymorth i Ferched Cymru

Mae Cymorth i Ferched Cymru’n edrych am fenywod i ymuno â phrosiect cyfranogiad goroeswyr sy’n cael ei beilota mewn dwy ardal – Caerdydd a’r Fro a Gwent.

Mae’r prosiect newydd cyffrous hwn yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i fenywod sydd wedi profi trais a cham-drin ddod at ei gilydd i greu llais pwerus dros newid. Mae’n seiliedig ar fodel cyfranogi SEEDS (Gwasanaethau Grymuso ac Addysg i Oroeswyr), a bydd yn adeiladu ar gryfderau a sgiliau presennol y menywod gan ddatblygu ffyrdd y gall cyfranogwyr gael gwrandawiad i’w barn a dylanwadu ar wasanaethau fel y System Cyfiawnder Troseddol, yr Heddlu ac Awdurdodau Lleol.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan, lawrlwythwch y pecyn ymgeisio sy’n cynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer ymgeisio, ffurflen gais a gwybodaeth bwysig arall rydym ni’n argymell eich bod yn ei darllen. Gellir cwblhau’r ffurflen gais ar-lein neu os yw’n well gennych chi, gallwch ofyn am gopi caled o’r pecyn cyfan drwy gysylltu â ni drwy ffonio 02920541551 neu ebostio
recruitment@welshwomensaid.org.uk.

Dyddiad cau ar gyfer y cyfranogwyr cyntaf yw dydd Llun 19 Rhagfyr 2016. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ar ôl darllen y pecyn ebostiwch Cydlynydd y Prosiect, Kay Lemon kaylemon@welshwomensaid.org.uk
neu ffoniwch hi: 02920541551.

Cliciwch yma i cwblhau’r ffurflen gais ar-lein.

Are you a graphic artist or a cartoonist who is passionate about creating socially engaging cartoons, while trying to initiate a positive change in the society? We would like to invite you to put your skills to use for women’s rights! Find out more here: ow.ly/1NBm50ju1aw pic.twitter.com/Z1fbLUh46K

About 8 hours ago from WelshWomensAid's Twitter